Begär gratis prisförslag

Brandfarliga Heta Arbeten
Från 2 495kr/deltagare

Uppnå erkänd kompetens i brandfarliga heta arbeten genom vår kvalificerade utbildning, och säkra ditt yrkesbevis som gäller i 5 år.

Brandfraliga Heta Arbeten är arbetsuppgifter som innebär användning av öppen låga, svetsning, skärning eller andra processer som genererar värme eller gnistor och som kan leda till brand.

En garanti för att du ska känna dig trygg med kvaliteten på vår utbildning. Om du inte är nöjd med kursens innehåll eller upplägg, tar vi gärna emot feedback och gör nödvändiga justeringar.

För att erhålla ett certifikat måste du genomgå en godkänd utbildning i heta arbeten och därefter klara av ett tillhörande prov.

Gilitgt bevis 5 år

Brandfarliga heta arbeten certifikat

Vår SVEBRA-godkända utbildning i brandfarliga heta arbeten tillhandahåller essentiella säkerhetskunskaper och avslutas med ett femårigt certifikat, vilket uppfyller lagkraven för behörighet inom brandfarliga heta arbeten.

Steg 1 - Boka Utbildning

Boka utbildningen genom att välja mellan att delta på vår plats eller att vi arrangerar den direkt hos ditt företag för bekvämlighet och anpassning.

Steg 2 - Genomför Utbildning

Genomför utbildningen, där deltagarna får praktisk och teoretisk kunskap essentiell för säkert utförande av brandfarliga heta arbeten.

Steg 3 - Bli Certifierad

Efter genomförd utbildning, bli certifierad i brandfarliga heta arbeten, med en giltighet på 5 år, vilket bekräftar din kompetens och kunskap inom området.

lagar & regler

Riskfyllda miljöer kräver rätt behörighet

Vid brandfarliga heta arbeten är det kritiskt att följa lagstiftning, ha adekvat försäkringsskydd, och implementera omfattande förebyggande åtgärder för att säkerställa både laglig efterlevnad och arbetsplatsens säkerhet.

Utbildningar-Banner

Vad säger lagen?

Lagen kräver särskilda tillstånd, obligatorisk utbildning för utförare, och strikta säkerhetsföreskrifter för arbete med brandfarliga heta arbeten i Sverige.
Brandutbildning (1)

Byggnadsbränder & försäkring

Vid en brand blir försäkringsbolaget inkallat, och det är då avgörande att kunna visa på giltigt tillstånd och att alla riktlinjer och föreskrifter har följts korrekt.
Eld

Förebyggande åtgärder

För att förebygga bränder vid heta arbeten är det viktigt att följa säkerhetsprotokoll, genomföra riskbedömningar och implementera rätt skyddsåtgärder.
Gilitgt bevis 5 år

Kursinnehåll

Målgrupp: Bygg & industri

Vår lagstadgade utbildning i brandfarliga heta arbeten tillhandahåller essentiella säkerhetskunskaper och avslutas med ett femårigt certifikat, vilket uppfyller lagkraven för behörighet inom brandriskarbete.

 • Lagstiftning och försäkringar

  Utbildningen i brandfarliga heta arbeten behandlar juridiska krav och försäkringspolicier, samt ger en översikt över relevanta lagar och villkor för byggbranschen.

 • Förebyggande brandsäkerhet

  Behandlar de specifika reglerna och riktlinjerna som måste följas för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid genomförandet av brandfarliga heta arbeten.

 • Säkerhetsregler

  Lär dig de specifika reglerna och riktlinjerna som måste följas för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid genomförandet av brandfarliga heta arbeten.

 • Tillståndsansvarig

  Behandlar rollen och ansvaret hos den person som ger tillstånd för utförandet av brandfarliga heta arbeten, inklusive deras ansvar för att säkerställa efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

 • Praktisk släckövning

  Fokuserar på praktiska övningar i brandsläckning, vilket är en kritisk del av utbildningen för att ge deltagarna färdigheter och förtroende att hantera verkliga brandsituationer effektivt.

 • Certifieringstest

  Utbildningen avslutas med ett prov som deltagarna måste klara för att bli certifierade i hanteringen av brandfarliga heta arbeten.

Brandfarliga heta arbeten

Begär ett prisförslag

Brandfarliga heta arbeten innebär arbeten där det finns risk för brand på grund av gnistbildning eller hög värme, som svetsning, skärning och lödning.

En certifiering i heta arbeten är giltig i 5 år efter genomförd utbildning.

För att få utföra heta arbeten krävs ett giltigt certifikat från en ackrediterad utbildning.

Inom byggbranschen avser heta arbeten alla aktiviteter som innebär brandrisk, som svetsning, takarbeten med öppen låga, och skärning.

Om man inte följer lagstiftningen kan det leda till juridiska konsekvenser, arbetsplatsolyckor och i värsta fall allvarliga bränder som leder till dödsolyckor.

En tillståndsansvarig ser till att alla säkerhetsföreskrifter följs och att nödvändiga tillstånd finns för att utföra arbetet.

Meny