Anmäl dig till S-HLR – Säkra din behörighet!

För att anmäla dig behöver du endast välja ett av de tillgängliga kurstillfällena, ange dina kontaktuppgifter och närvara vid utbildningen.

×
×

Varukorg

Utbildningens förkunskaper

För att uppnå kursmålen och maximera effektiviteten är det viktigt att du förbereder dig i god tid. Materialet skickas vanligtvis ut cirka tre veckor innan kursstart. Nedan finns en sammanfattning av vad du behöver göra inför utbildningen:

Vilka tjänster inom brandskydd är du intresserad av?

Brandutbildning

Heta Arbeten

Släckutrustning

Brandskyddsansvarig

Vilken HLR-utbildning är du intresserad av?

Vuxen-HLR

Barn-HLR

HLR vid Elolyckor

S-HLR Vuxen

Instruktörsutbildning