Begär gratis prisförslag

Grundläggande Brandutbildning

Grundläggande Brandutbildning

Från 466kr/deltagare

Stärk ditt brandskydd och beredskap med vår specialiserade utbildning i brandsäkerhet. Bli expert på brandskyddets grunder och effektiv användning av brandsläckare.

Vår brandutbildning för företag täcker allt från grundläggande brandskyddsteori till praktisk hantering av brandsläckningsutrustning, skräddarsydd för att möta just ditt företags behov.

Det rekommenderas att genomföra en brandutbildning regelbundet. För optimalt brandskydd bör företag uppdatera sin kunskap årligen eller i enlighet med förändringar i verksamheten eller lagkrav.

Ja, vår utbildning inkluderar SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete), vilket är en viktig del av företags övergripande brandskyddsstrategi.

Den praktiska delen av vår brandutbildning tar en modern vändning med en innovativ släckövning i virtuell verklighet (VR), som genomförs inomhus. Denna teknik ger deltagarna en realistisk upplevelse av brandsläckning utan de risker som finns i en verklig situation.

Tydliga resultat

Kunskap du erhåller efter brandkursen

Vår brandutbildning ger dig värdefulla kompetenser för att agera snabbt och korrekt vid en brand. 

Träffa vårt team av instruktörer

Våra brandinstruktörer är handplockade för deras expertis och engagemang för Brandutbildning.

vI LÄR DIG släcka bränder

Brandutbildning för företag

Från 466kr/deltagare

Grundläggande brandutbildning är en viktig del av det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) som varje företag är skyldig att utföra enligt Lagen om skydd mot olyckor. Denna utbildning utrustar personalen med de nödvändiga färdigheterna för att agera effektivt vid bränder.

Lagen om skydd mot olyckor

Brandutbildning - hur ofta?

Från 466kr/deltagre

För att uppfylla kraven på systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och bibehålla högsta möjliga säkerhetsstandard, bör brandutbildningar genomföras årligen och uppdateras när stora förändringar sker i verksamheten eller arbetsmiljön.

vI LÄR DIG släcka bränder

Brandutbildning för företag​

Från 466kr/deltagare

Brandutbildning är en viktig del av det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) som varje företag är skyldigt att utföra enligt Lagen om skydd mot olyckor. Denna utbildning utrustar personalen med de nödvändiga färdigheterna för att agera effektivt vid bränder.

Lagen om skydd mot olyckor

Brandutbildning - hur ofta?

Från 466kr/deltagare

För att uppfylla kraven på systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och bibehålla högsta möjliga säkerhetsstandard, bör brandutbildningar genomföras årligen och uppdateras när stora förändringar sker i verksamheten eller arbetsmiljön.

Grundläggande brandutbildning

Begär ett prisförslag

Grundläggande brandutbildning är en kurs som syftar till att ge deltagare kunskap och färdigheter för att förebygga, upptäcka och vidta åtgärder vid en brand. Kursen täcker grunderna i brandskydd och hur man använder brandbekämpningsutrustning.

Kursen är avsedd för alla som vill lära sig om brandskydd, inklusive nyanställda, säkerhetspersonal, och i vissa fall hela personalstyrkor på företag och organisationer.

Den grundläggande brandutbildningen är designad för att vara tidsbesparande och effektiv, med en total längd på ungefär 2 timmar. Denna tidsram gör det möjligt för deltagare att snabbt få en god grund i brandskydd utan att det stör deras vanliga arbetsdag alltför mycket.

Nej, kursen är designad för att passa alla oavsett tidigare erfarenhet eller kunskapsnivå inom brandskydd.

Ja, utbildningen inkluderar både teoretiska och praktiska moment för att säkerställa att deltagarna kan tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer.

För att upprätthålla och förbättra kunskaperna inom brandskydd rekommenderas det att en grundläggande brandutbildning genomförs årligen. Detta säkerställer att alla medarbetare är uppdaterade med de senaste riktlinjerna och teknikerna för brandsäkerhet, samt att ny personal får den utbildning de behöver för att tryggt hantera brandsituationer. Regelbunden årlig utbildning kan också bidra till att stärka företagets systematiska brandskyddsarbete.

Meny