Livräddande utrustning

Nyfiken på HLR-kurs?
Från 466kr/deltagare

Våra omfattande HLR-kurser täcker allt från grundläggande Vuxen-HLR till mer avancerad S-HLR som utrustar dig med livsviktiga kunskaper och tekniker.

Hjärt-lungräddning (HLR) är en akut medicinsk process som innefattar bröstkompressioner och konstgjord andning. Syftet är att upprätthålla blodcirkulation och andning hos en person som har fått hjärtstopp.

HLR utförs genom att lägga personen på rygg, placera händerna mitt på bröstet och trycka ner bröstet med en frekvens av cirka 100-120 kompressioner per minut. Andningsstöd kan också ges genom mun-till-mun-metoden

Fortsätt med HLR tills professionell hjälp anländer eller tills personen visar tecken på liv, som rörelse eller andning.

Ja, HLR kan ibland orsaka bröstben- eller revbensfrakturer, men risken är liten jämfört med fördelarna att potentiellt rädda livet på en person med hjärtstopp.

Steg för steg

Säkra livsviktig kompetens genom 4 enkla steg!

Få en uppfattning om kostnaden för HLR-utbildningen genom att begära ett prisförslag. När du bestämmer dig för att gå vidare är det enkelt att boka din utbildning hos en av våra instruktörer. Efter avslutad kurs erhåller du ett diplom och certifikat som visar att du framgångsrikt har genomgått utbildningen.

Steg 1: Begär prisförslag

Skaffa livräddande kunskaper med vår HLR- och hjärtstartarutbildning. Enkelt att starta – klicka och fyll i onlineformuläret, en instruktör kontaktar dig med prisförslag inom 24 timmar.

Steg 2: Boka HLR-utbildning

Välj ett datum som passar dig för att lära dig livsviktiga färdigheter i Hjärt-& Lungräddning och användning av hjärtstartare. Vi erbjuder flexibla datum för att garantera att du kan integrera denna viktiga utbildning i ditt schema.

Steg 3: Genomför utbildning

Vi anordnar utbildningen direkt på er arbetsplats, med allt nödvändigt material som behövs. Vårt team anpassar kursen till er miljö för en sömlös och effektiv läroprocess anpassad efter era behov.

Steg 4: Diplom & Certifikat

Efter avslutad utbildning erhåller både ert företag och varje enskild deltagare ett personligt digitalt diplom, som tydligt bekräftar deras nyförvärvade kompetenser och framgångsrika kursdeltagande.

livsviktig kompetens

HLR-utbildningar

Från 466kr/deltagare
Vuxen-HLR med Hjärtstartare

Vår Vuxen-HLR-utbildning ger dig värdefulla kompetenser för att agera snabbt och korrekt vid ett hjärtstopp. 

Översikt

Våra utbildningar är ledarledda av erfarna instruktörer, vilket garanterar en hög kvalitetsstandard och effektivt lärande. Dessutom sker utbildningarna direkt i kundens miljö, vilket bidrar till en anpassad och verklighetstrogen upplevelse.

Från 466kr/deltagare
Barn-HLR med Hjärtstartare

Vår Barn-HLR-utbildning ger dig essentiella kunskaper och färdigheter för att effektivt och korrekt hantera situationer med hjärtstopp hos barn, vilket är avgörande för att rädda unga liv.

Översikt

Våra utbildningar är ledarledda av erfarna instruktörer, vilket garanterar en hög kvalitetsstandard och effektivt lärande. Dessutom sker utbildningarna direkt i kundens miljö, vilket bidrar till en anpassad och verklighetstrogen upplevelse.

Från 466kr/deltagare
S-HLR för sjukvårdspersonal

Vår S-HLR-utbildning utrustar sjukvårdspersonal med avancerade tekniker och kunskaper i hjärt-lungräddning, vilket är avgörande för att ge professionell och effektiv hjälp vid hjärtstopp inom sjukvårdsmiljöer.

Översikt

Våra utbildningar är ledarledda av erfarna instruktörer, vilket garanterar en hög kvalitetsstandard och effektivt lärande. Dessutom sker utbildningarna direkt i kundens miljö, vilket bidrar till en anpassad och verklighetstrogen upplevelse.

Från 466kr/deltagare
HLR vid elolycka

Vår kurs i HLR vid Elolyckor är specialutformad för att ge deltagare livsviktiga färdigheter och kunskaper för att agera effektivt vid hjärtstopp orsakade av elolyckor, en kritisk kompetens för yrken med hög risk för elskador.

Översikt

Våra utbildningar är ledarledda av erfarna instruktörer, vilket garanterar en hög kvalitetsstandard och effektivt lärande. Dessutom sker utbildningarna direkt i kundens miljö, vilket bidrar till en anpassad och verklighetstrogen upplevelse.

Kunskap för vardagshjältar
HLR (Hjärt-lungräddning)

Varje dag drabbas 25 personer av plötsligt hjärtstopp, men endast 12% överlever. Om HLR påbörjas omedelbart och en hjärtstartare används inom 3 minuter, ökar överlevnadschansen betydligt till ungefär 70%.

10K Hjärtstopp

I Sverige inträffar omkring 10.000 fall av hjärtstopp varje år, vilket belyser vikten av kunskap i HLR och tillgång till hjärtstartare för att rädda liv.

70% Överlevnadschans

Användning av en hjärtstartare inom 3 minuter ökar överlevnadschansen vid hjärtstopp till ungefär 70%. Lär dig mer om hur våra hjärtstartare kan rädda liv på vår informationsida.

FAQ

Hjärt-lungräddning (HLR) är en akut medicinsk åtgärd som syftar till att återställa blodflödet och andningen hos personer som drabbats av hjärtstopp.

HLR innebär att man ger bröstkompressioner och, om man är utbildad, andningshjälp. Bröstkompressioner görs med en hastighet av 100 till 120 kompressioner per minut.

 HLR kan rädda liv genom att upprätthålla blodcirkulationen till viktiga organ tills professionell medicinsk hjälp kan tas emot.

Hjärtstopp kan orsakas av hjärtsjukdomar, elektriska olyckor, kvävning, förgiftning och allvarliga allergiska reaktioner.

HLR ska fortsätta tills professionell medicinsk hjälp anländer eller tills personen visar tecken på liv, som rörelse eller andning.

Ja, HLR på barn och spädbarn kräver anpassade tekniker, med mildare bröstkompressioner och mer försiktighet i andningshjälpen.

Det rekommenderas att uppdatera sin HLR-utbildning varje år för att hålla sig uppdaterad med de senaste riktlinjerna och teknikerna.

Ja, det är lagligt och rekommenderat att utföra HLR i nödsituationer i Sverige.

Meny