Begär gratis prisförslag

HLR vid Elolyckor
Från 466kr/deltagare

Lär dig genomföra HLR vid elolyckor – säkert och effektivt. Begär ditt prisförslag idag!

HLR-utbildning vid elolycka är en specialiserad kurs som lär deltagarna hur man utför hjärt- och lungräddning på personer som har utsatts för ström genom kroppen, vilket är vanligt vid elolyckor.

HLR vid elolycka tar upp specifika risker och skador som kan uppstå när ström går genom kroppen, och lär ut anpassade metoder för att säkert ge HLR under dessa unika omständigheter.

Ja, men det är viktigt att först se till att den drabbade inte längre är i kontakt med strömkällan för att undvika risk för livräddaren. Vår utbildning ger detaljerade instruktioner för dessa situationer.

Tydliga resultat
Kunskap du tar med dig efter kursen

Vår HLR-utbildning ger dig värdefulla kompetenser för att agera snabbt och korrekt i en nödsituation. 

Spela videoklipp

Träffa vårt team av HLR-instruktörer

Våra HLR-instruktörer är handplockade för deras expertis och engagemang för HLR-utbildning.

vI LÄR DIG RÄDDA LIV

Agere effektivt vid elolycka

Från 466kr/deltagare

HLR vid elskador är en vital kompetens för första hjälpen, avgörande för att rädda liv när någon upplever hjärtstillestånd till följd av en elektrisk stöt.

Hjälp någon i nöd

Stöm genom kroppen

Från 466kr/deltagare

Att förstå riskerna med ström genom kroppen är avgörande; vår utbildning utrustar dig med de nödvändiga färdigheterna för att snabbt agera och ge livräddande HLR vid elrelaterade olyckor.

vI LÄR DIG RÄDDA LIV

Agera effektivt vid elolycka

Från 466kr/deltagare
HLR vid elskador är en vital kompetens för första hjälpen, avgörande för att rädda liv när någon upplever hjärtstillestånd till följd av en elektrisk stöt.

Hjälp någon i nöd

Ström genom kroppen

Från 466kr/deltagare
Att förstå riskerna med ström genom kroppen är avgörande; vår utbildning utrustar dig med de nödvändiga färdigheterna för att snabbt agera och ge livräddande HLR vid elrelaterade olyckor.
HLR vid elolycka

Begär ett prisförslag

Elektriker, byggnadsarbetare eller personal på arbetsplatser med hög risk för elolyckor, och egentligen alla som vill ha ökad beredskap för att hantera dessa nödsituationer.

Ja, vår HLR-utbildning inkluderar certifiering i korrekt användning av hjärtstartare, med tillägg av protokoll för elolycksscenarier.

Vår HLR-kurs för elolyckor är designad för att kunna genomföras på 3,5 timmar vilket gör den både effektiv och grundlig.

Det rekommenderas att förnya HLR-certifiering varje år, särskilt för HLR vid elolyckor, eftersom riktlinjerna och rekommendationerna kan uppdateras.

Säkerställ att området är säkert att närma sig, avbryt strömkällan om möjligt, och ring sedan 112. Påbörja HLR om personen inte andas normalt.

Du kan enkelt anmäla dig via vår hemsida där du hittar all information om kursdatum och anmälningsförfaranden.

Meny