Uppdaterad 2024-04-18
Work Safe Köpvillkor

Innan du fortsätter med ditt köp vill vi att du tar del av våra köpvillkor. Dessa villkor är utformade för att säkerställa en klar och tydlig förståelse av de processer och regler som gäller när du handlar från vår webbshop. Villkoren omfattar viktig information om beställning, leverans, prissättning, din rätt till ångerrätt, reklamationer samt hur vi hanterar personuppgifter och andra viktiga aspekter av vår service. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom dessa villkor för att få en komplett bild av dina rättigheter och skyldigheter som kund hos oss.

Genom att genomföra ett köp hos Work Safe i Sverige AB godkänner du dessa villkor. Köpvillkoren gäller för alla dina framtida transaktioner hos oss samt besök på vår webbplats.

Om du har några frågor om våra villkor, eller om något är oklart, är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst. Vi är här för att hjälpa dig!

Företagsinformation

Företagsnamn: Work Safe i Sverige AB

Juridisk adress: Bergkällavägen 23, 192 79 Sollentuna, Sverige

Organisationsnummer: 559086-7908

Work Safe i Sverige AB (nedan kallat ”Företaget”) är registrerat i Sverige och följer svensk lagstiftning inklusive, men inte begränsat till, konsumentköplagen och distansavtalslagen vid försäljning av varor och tjänster.

Kontaktinformation: För alla typer av förfrågningar, vänligen kontakta oss via e-post på info@worksafesverige.se. Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar inom rimlig tid.

Beställning och Orderbekräftelse

När du slutfört en beställning via vår webbplats kommer en orderbekräftelse att skickas till den e-postadress du angivit vid beställningstillfället. Denna orderbekräftelse fungerar som ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Work Safe i Sverige AB och bekräftar mottagandet av din beställning.

Innehåll i orderbekräftelsen: Orderbekräftelsen innehåller viktig information såsom en detaljerad beskrivning av de beställda produkterna och tjänsterna, pris, vald betalningsmetod, samt fakturerings- och leveransadress. Kontrollera noga att informationen i bekräftelsen är korrekt.

Felaktigheter i orderbekräftelsen: Om du upptäcker något fel i orderbekräftelsen är det viktigt att du omedelbart kontaktar oss via e-post på info@worksafesverige.se. Det är ditt ansvar att informera oss om eventuella fel så att dessa kan korrigeras i tid.

Ändringar i produkt- och tjänstebeställningen: Efter att en orderbekräftelse har skickats till dig, är det möjligt att göra ändringar i beställningen förutsatt att produkterna inte redan skickats eller att tjänsten utförs inom 24 timmar. Om du önskar ändra eller avboka din beställning, kontakta oss så snart som möjligt. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå dina önskemål, men vi kan inte garantera att ändringar kan genomföras efter att orderbekräftelsen har skickats.

Leveransvillkor (Produkter)

Leveranstider: Work Safe i Sverige AB strävar efter att leverera beställda produkter inom 1-2 arbetsdagar efter orderbekräftelse. Leveranstiden är dock preliminär och kan variera beroende på faktorer utanför företagets kontroll såsom logistiska problem eller leverantörsförseningar. Beställningar som placeras under helger eller helgdagar behandlas först följande arbetsdag.

Förseningar: Om en försening uppstår och vi inte kan leverera din beställning inom den angivna tidsramen, kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt. Du har rätt att annullera köpet om en väsentlig försening från vår sida inträffar och detta inte beror på dig som kund.

Fraktmetoder och kostnader: Leveransmetoden och eventuella kostnader för frakt anges i samband med beställningen. Kostnaden för frakt kan variera beroende på beställningens storlek och leveransadress.

Leveransbekräftelse: När din beställning skickas från vårt lager får du en leveransbekräftelse via e-post. Denna bekräftelse inkluderar ett spårningsnummer som du kan använda för att följa din beställnings status online.

Mottagande av leverans: Vid leverans är det ditt ansvar att kontrollera att produkterna är oskadade och överensstämmer med din beställning. Om produkten är skadad eller inte överensstämmer med beställningen bör du omedelbart kontakta vår kundtjänst.

Outlösta paket: För paket som inte hämtas ut debiterar Work Safe i Sverige AB en avgift som motsvarar kostnaderna för returfrakt, hantering och administration.

Installation av tekniker: Om du väljer att inkludera installation av produkter vid köp, kommer denna tjänst att utföras av en kvalificerad tekniker. Datum och tid för installationen kommer att avtalas separat mellan dig som kund och Work Safe i Sverige AB. Det är ditt ansvar att säkerställa att alla förutsättningar är uppfyllda för installation på den överenskomna tiden, inklusive tillgänglighet vid den angivna platsen och att eventuella nödvändiga förberedelser är gjorda. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda vid teknikerns ankomst, och installation inte kan genomföras, kan ytterligare avgifter tillkomma för att boka om installationen.

Avbokning av installation: Om du behöver avboka eller omboka tiden för installation, ber vi dig meddela oss senast 48 timmar före den överenskomna tiden för att undvika extra kostnader. Avbokningar eller ombokningar som görs med kortare varsel än 48 timmar kan komma att debiteras en avgift för att täcka kostnaderna för teknikerns tid och resor.

Leveransvillkor (Tjänster)

Mottagande av Tjänsten: Vid den avtalade tiden och platsen för tjänsten är det ditt ansvar att vara närvarande och tillgänglig för att ta emot tjänsten. Om du inte kan närvara vid den avtalade tiden, kontakta oss i förväg för att arrangera en annan tidpunkt om möjligt.

Avbokning av Tjänst: Om du behöver avboka en tjänst, meddela oss så snart som möjligt. Avbokningar som görs med tillräcklig framförhållning ger oss möjlighet att planera om och undvika onödiga kostnader. Avbokningar som görs inom en kortare tid kan komma att föranleda en avbokningsavgift.

Inställda Tjänster: Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller ändra en planerad tjänst om olyckliga omständigheter uppstår, såsom sjukdom eller oförutsedda händelser. I sådana fall kommer vi att informera dig så snart som möjligt och erbjuda alternativa datum eller återbetalning av eventuella avgifter.

Nöjdhetsgaranti: Vi erbjuder 100% nöjdhetsgaranti. Om du av någon anledning inte är nöjd med den tillhandahållna tjänsten, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan rätta till eventuella problem. Om vi inte kan uppnå din nöjdhet med tjänsten, erbjuder vi en full återbetalning av utbildningsavgiften.

Priser och Betalningsvillkor

Prisinformation: Alla priser i vår webbshop anges exklusive moms. I kassan kommer moms att tillämpas på det totala köpeskillingen enligt gällande momssats på 25%. Slutpriset inklusive moms visas innan köpet slutförs.

Prisändringar: Work Safe i Sverige AB reserverar sig för eventuella prisändringar orsakade av leverantörsprisändringar, feltryck i prislistan, och andra felaktigheter i informationen som är bortom vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att justera priser och andra villkor som felaktigt angetts på vår webbplats.

Betalningsmetoder: Vi erbjuder flera olika betalningsalternativ för att underlätta ditt köp. Tillgängliga betalningsmetoder inkluderar kreditkortsbetalning, faktura, direktbankbetalning samt betalning via betaltjänster som exempelvis Klarna. Fullständiga detaljer om varje betalningsmetod och dess villkor finns tillgängliga vid kassan.

Betalningssäkerhet: Alla transaktioner genomförs via säkra betalningssystem som skyddar din personliga information och betalningsuppgifter. Vi använder avancerad SSL-kryptering för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade under överföring till oss.

Försenad betalning: Om betalningen inte genomförs i tid, reserverar vi oss rätten att debitera förseningsavgifter och räntor enligt gällande lag. Skulle betalning utebli efter upprepade påminnelser, kommer ärendet att överlämnas till inkasso. Detta medför att ytterligare kostnader, inklusive inkassoavgifter och eventuella rättsliga kostnader, kan tillkomma. Vi uppmanar våra kunder att kontakta oss i god tid om det finns problem med betalningen för att undvika dessa extra avgifter och besvär.

Ångerrätt (Produkter)

Ångerrätt för privatpersoner: Enligt svensk distans- och hemförsäljningslag har du som privatperson en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar. Ångerrätten aktiveras från den dag du, eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportören, tar emot den sista varan i din beställning, eller från dagen då avtalet om tjänsten ingås.

Nyttjande av ångerrätten för privatpersoner: För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att ångra köpet av varor eller tjänster. Detta ska ske skriftligt via e-post till info@worksafesverige.se. Ange ditt namn, adress, e-postadress, ordernummer samt vilka varor eller vilken tjänst returen gäller klart och tydligt i meddelandet. Vi erbjuder krångelfria returer förutsatt att produkterna är i obrukat skick och returneras i sin ursprungliga förpackning. Vi står för kostnaden för returfrakten.

Ångerrätt för företag: Företagskunder har inte en automatisk ångerrätt enligt lag, men Work Safe i Sverige AB erbjuder en möjlighet till ångerrätt som prövas på fall till fall. Om du representerar ett företag och önskar utnyttja ångerrätten, vänligen kontakta oss via info@worksafesverige.se med detaljer om ditt köp. Vi kommer att bedöma möjligheten till retur baserat på produktens skick, användning och andra relevanta faktorer. Observera att kostnaden för returfrakten i dessa fall kan komma att debiteras företaget beroende på omständigheterna.

Undantag från ångerrätten: Ångerrätten gäller inte för:

  • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen har brutits av dig.
  • Specialtillverkade produkter, som har skräddarsytts speciellt för dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
  • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.
 
Ångerrätt (Tjänster)

Vi erbjuder en ångerrätt för både privatpersoner och företag. Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från avtalets ingående. För att utnyttja ångerrätten, kontakta oss inom denna tidsram och meddela ditt beslut att ångra köpet. Observera att ångerrätten inte gäller för tjänster som har påbörjats med ditt uttryckliga samtycke innan ångerfristen löpt ut. Kontakta oss för mer information och eventuella återbetalningsmöjligheter.

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

Reklamation och klagomål

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet. 

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

Hur går du tillväga vid reklamation?

Vid upptäckt av fel eller defekter ska reklamation ske genom att kontakta oss på info@worksafesverige.se. Var vänlig och ange ditt namn, adress, e-postadress, ordernummer samt en detaljerad beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller ersätta produkten med en likvärdig, återbetalar vi dig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakten vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten eller tjänsten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Produkt och tjänsteinformation

Vi förbehåller oss rätten till eventuella tryckfel på denna webbplats och förbehåller oss även rätten till slutförsäljning av både produkter och tjänster. Observera att bilderna på produkterna och beskrivningen av tjänsterna kanske inte återger deras exakta utseende och egenskaper på grund av olika faktorer såsom bildskärmar, fotokvalitet och upplösning. Vi strävar alltid efter att presentera våra produkter och tjänster så korrekt som möjligt.

Information om Cookies

Enligt lagstiftningen om elektronisk information måste vi informera dig om att vår webbplats använder cookies för integritetssyften. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator för att tillhandahålla olika funktioner och möjliggöra spårning av din surfning.

Hantering av Cookies: Du kan ställa in din webbläsare för att neka cookies automatiskt om du önskar. Besök Post- och telestyrelsens hemsida för mer information om detta.

Ytterligare Information: För mer detaljerad information om vår hantering av cookies, besök vår Cookie Policy på www.worksafesverige.se/cookiepolicy/

Personuppgifter

Genom att handla hos Work Safe i Sverige AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Work Safe i Sverige AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Kortbetalning, Faktura.

Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

De fraktbolag vi samarbetar med är: Bring, Postnord.

Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Vi använder Mailchimp, Upsales för utskick av nyhetsbrev.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ansvarig för dataskydd

Work Safe i Sverige AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Ändringar till köpvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:
info@worksafesverige.se