Begär gratis prisförslag

S-HLR-utbildning (För sjukvården)
Från 1995kr/deltagare

S-HLR-utbildning, skräddarsydd för sjukvårdspersonal förbättrar din beredskap inom akutsjukvård genom att ge fördjupade kunskaper i hjärt- och lungräddning för vuxna, anpassade för vårdmiljö

S-HLR står för ’Sjukhus-Hjärt-Lungräddning’, en specialiserad form av HLR anpassad för sjukhusmiljöer.

S-HLR är mer avancerad än vanlig HLR och innehåller specifika tekniker och protokoll anpassade för sjukvårdspersonal.

S-HLR utbildning är främst riktad till sjukvårdspersonal och de som arbetar inom vården.

tydliga resultat

Kunskap du tar med dig efter S-HLR utbildningen

Vår S-HLR-utbildning utrustar dig med avgörande färdigheter för att snabbt och effektivt hantera nödsituationer inom vården.

Spela videoklipp

Träffa vårt team av HLR-instruktörer

Våra HLR-instruktörer är handplockade för deras expertis och engagemang för HLR-utbildning.

vI LÄR DIG RÄDDA LIV

Utbildning för sjukvårdspersonal

Från 1995kr/deltagare
S-HLR, eller sjukhus-hjärt-lungräddning, är en specialiserad livräddande teknik för när ett hjärta oväntat upphör att slå i sjukhusmiljö

realistiska övningar

Scenariobaserad Träning​

Från 1995kr/deltagare

Under vår scenariobaserade träning, kommer du att möta realistiska och utmanande situationer som förbereder dig för verkliga medicinska nödsituationer, ökande både skicklighet och självförtroende i S-HLR.

vI LÄR DIG RÄDDA LIV

Utbildning för sjukvårdspersonal

Från 1995kr/deltagare

S-HLR, eller sjukhus-hjärt-lungräddning, är en specialiserad livräddande teknik för när ett hjärta oväntat upphör att slå i sjukhusmiljö.

Realistiska övningar

Scenariobaserad Träning

Från 1995kr/deltagare

Under vår scenariobaserade träning, kommer du att möta realistiska och utmanande situationer som förbereder dig för verkliga medicinska nödsituationer, ökande både skicklighet och självförtroende i S-HLR.

S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal

Begär ett prisförslag

S-HLR-kurser är vanligtvis intensiva och utformade för att slutföras inom 4-5 timmar, vilket ger effektiv träning inom en kompakt tidsram

Ja, certifiering är ofta nödvändig och behöver förnyas regelbundet.

Det rekommenderas att uppdatera S-HLR kompetens varje år.

Det är möjligt, men kursen är främst utformad för de med medicinsk bakgrund.

S-HLR för vuxna fokuserar på avancerade hjärt- och lungräddningstekniker för vuxenpatienter inom sjukhusmiljöer.

Meny