Begär gratis prisförslag

Brandskydds-ansvarig
Från 3995kr/deltagare

Utbilda dig till en kvalificerad brandskyddsansvarig med vår specialiserade kurs. Vår utbildning i brandskydd ger dig den nödvändiga kompetensen för att hantera och förebygga risker i samband med brand i din verksamhet.

Utbildningen för brandskyddsansvarig ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt hantera och förebygga brandrisker på arbetsplatsen. Kursen täcker allt från grundläggande brandskyddslagstiftning till praktiska aspekter av brandskydd och riskbedömning.

I princip kan vem som helst som är intresserad av brandskydd och har en relevant bakgrund bli brandskyddsansvarig. Det är ofta personer som arbetar inom säkerhet, fastighetsskötsel eller i ledande positioner inom en organisation.

En brandskyddsansvarigs huvuduppgifter inkluderar att övervaka och upprätthålla brandskyddssystem, genomföra riskbedömningar, se till att brandskyddsutbildning genomförs och att brandövningar hålls regelbundet.

Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren ett certifikat som visar att de är kvalificerade att agera som brandskyddsansvariga enligt de lagar och regler som finns i Sverige.

Tydliga resultat

Kunskap du erhåller efter utbildningen

Genom att delta i vår omfattande utbildning för brandskyddsansvariga, kommer du att utrustas med avgörande färdigheter och kunskaper som behövs för att effektivt förebygga och hantera bränder.

Träffa vårt team av instruktörer

Våra brandinstruktörer är handplockade för deras expertis och engagemang för Brandutbildning.

vI LÄR DIG släcka bränder

Från 3995kr/deltagare

Utbildning för Säkerhetsansvarig

För brandskyddsansvariga är deltagande i en grundläggande brandutbildning en central aspekt av Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA), som stipuleras i Lagen om skydd mot olyckor. 

Denna utbildning är avgörande för att förse personalen med de essentiella kunskaperna och färdigheterna som krävs för att effektivt hantera och förebygga bränder i arbetsmiljön.

Gratis mallar

Checklista för skyddsrond

För att stödja er i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och upprätthålla optimal säkerhetsstandard, har vi utvecklat en kostnadsfri checklista för skyddsronder. 

Denna checklista är ett praktiskt verktyg för att regelbundet granska och kontrollera brandskyddet i er verksamhet, och säkerställa att ni alltid är uppdaterade med de senaste säkerhetskraven och förebyggande åtgärderna.

vI LÄR DIG släcka bränder

Utbildning för Säkerhetsansvarig​

Från 3995kr/deltagare

För brandskyddsansvariga är deltagande i en grundläggande brandutbildning en central aspekt av Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA), som stipuleras i Lagen om skydd mot olyckor. 

Denna utbildning är avgörande för att förse personalen med de essentiella kunskaperna och färdigheterna som krävs för att effektivt hantera och förebygga bränder i arbetsmiljön.

gratis mallar

Checklista för skyddsrond

För att stödja er i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och upprätthålla optimal säkerhetsstandard, har vi utvecklat en kostnadsfri checklista för skyddsronder. 

Denna checklista är ett praktiskt verktyg för att regelbundet granska och kontrollera brandskyddet i er verksamhet, och säkerställa att ni alltid är uppdaterade med de senaste säkerhetskraven och förebyggande åtgärderna.

brandskyddsansvarig

Begär ett prisförslag

En brandskyddsansvarig är en person som har ansvaret för att se till att alla brandskyddskrav och föreskrifter följs på en arbetsplats eller inom en organisation.

Uppgifterna inkluderar att genomföra regelbundna brandsäkerhetskontroller, uppdatera och underhålla brandskyddsutrustning, utbilda personal i brandsäkerhetsprocedurer och samordna evakueringsplaner.

De största utmaningarna inkluderar att hålla sig uppdaterad med lagändringar, utföra riskbedömningar, och säkerställa att all personal är korrekt utbildad i brandskyddsfrågor.

Det är fördelaktigt med erfarenhet inom säkerhet, fastighetsskötsel eller ledning, men alla med intresse för brandsäkerhet kan ansöka.

Genom regelbunden fortbildning, deltagande i relevanta seminarier och genom att hålla sig uppdaterad med de senaste lagändringarna och standarderna inom brandskydd.

De spelar en central roll i att utforma och genomföra säkerhetsstrategier, inklusive att identifiera risker och säkerställa att lämpliga förebyggande åtgärder är på plats.

Meny